JA Control Panel

De Kwelle

Zaalcomité Gemeentelijke zaal Alveringem

Privacy, voorwaarden

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Zaalcomité De Kwelle. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Zaalcomité De Kwelle enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Het zaalcomité De Kwelle, noch de webmaster, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.


Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van de webmaster van het zaalcomité. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van zaalcomité De Kwelle is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, beheerder van deze site. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.


Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Zaalcomité De Kwelle beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat het zaalcomité De Kwelle enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Zaalcomité De Kwelle maakt geen analyses van de IP adressen.


Cookies

De website Zaalcomité De Kwelle maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. uw inloggegevens (als u al over dergelijke informatie beschikt). De cookies die gebruikt worden op de website van zaalcomité De Kwelle verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.


Veiligheid

Op de website van zaalcomité De Kwelle zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Zaalcomité De Kwelle werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Gebruik van bekomen informatie

Zaalcomité De Kwelle kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke dergelijke communicatie van het zaalcomité zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.


Links

De website van zaalcomité De Kwelle bevat links naar andere sites.Het zaalcomité oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van het zaalcomité De Kwelle de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van zaalcomité De Kwelle heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Aanmelden op de site

Aanmelden op de site van zaalcomité De Kwelle kan enkel als u beschikt over een login welke alleen wordt verstrekt door de webmaster.  Een toegekend account zal geschrapt worden als wordt vastgesteld dat er misbruik van gemaakt wordt en er op één of andere wijze schade wordt toegebracht aan de inhoud van de site of de site in haar geheel.  De webmaster heeft het recht en dit zonder voorafgaande kennisgeving accounts uit te schakelen, rechten aan te passen, aan te maken enz.


Meldingen en aanpassingen

Zaalcomité De Kwelle behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

Publieke activiteiten in de kijker

Wenst u uw publieke activiteit op te nemen in de evenementenkalender van De Kwelle ? Stuur dan een mailtje naar ons secretariaat, eventueel met een afbeelding/banner en we plaatsen uw activiteit in onze evenemenentkalender.

DE KWELLE ALVERINGEM

Sint-Rijkersstraat 20, Alveringem

Secretariaat :
Putplein 25, 8690 Alveringem
0475 / 228.176
mail : secretariaat @ dekwelle . be

 

U bent hier Privacy en voorwaarden