Historiek

Afdrukken


Van knechtenschool naar Parochiezaal tot de huidige "De Kwelle"

10/08/1999 Goedkeuring ontwerpakte tot aankoop van de parochiezaal jegens de dekanale werken van Veurne
05/07/2001 Vaststelling van de voorwaarden en de wijzen van gunnen voor het aanpassen van verwarming in de voormalige parochiezaal te Alveringem

24/04/2003

Goedkeuring bouwdossier voormalige parochiezaal
22/05/2003

Goedkeuring van de lastenboeken-bestekken en vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van renovatiewerken aan de voormalige parochiezaal te Alveringem - lot 1 dak- en sloopwerken.

Goedkeuring van de lastenboeken-bestekken en vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van renovatiewerken aan de voormalige parochiezaal - lot 2 gesloten ruwbouw, pleisterwerken/vloeren

23/10/2003 Goedkeuring van de lastenboeken-bestekken en vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen vor het uitvoeren van renovatiewerken aan de voormalige parochiezaal - lot 3 technieken en lot 4 afwerking-binneninrichting-beroep tot trekkingsrechten uit het investeringsfonds - verdaagd.
20/11/2003 Goedkeuring van de lastenboeken-bestekken en vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen vor het uitvoeren van renovatiewerken aan de voormalige parochiezaal - lot 3 technieken - beroep tot trekkingsrechten uit het investeringsfonds
20/11/2003 Goedkeuring van de lastenboeken-bestekken en vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen vor het uitvoeren van renovatiewerken aan de voormalige parochiezaal - lot 4  afwerking-binneninrichting-beroep tot trekkingsrechten uit het investeringsfonds
27/05/2003 Goedkeuring van het lastenboek-bestek en vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van de renovatiewerken aan de voormalige parochiezaal te Alveringem lot 3 - technieken - beroep op trekkingsrechten uit het investeringsfonds - hervaststelling van de wijze van gunnen
25/11/2004 Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van de tapinstallatie
25/11/2004 Goedkeuring kostenraming aansluitingen elektriciteit en aardgas
25/11/2004 Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor aankoop van stoelen en tafels.
27/01/2005 Goedkeuring van het lastenboek-bestek voor de aankoop van meubilair

kwelle_postkaart
Met dank aan de dienst Toerisme en Cultuur Alveringem voor de informatie.